logo
Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Interne clubregels (laatste update 24/01/14)
Brynjolf Irontooth Offline
#1 Posted : 16 March 2014 15:18:27(UTC)
Brynjolf Irontooth


Rank: Stormcrow

Medals: Gamesday 2010 Veteran: First editionSBBTF 2011 Veteran: Second EditionGamesday 2011 Veteran: Singularity CampaignWH40k Campaign 2012 Veteran: The Sea of SoulsWH40k Doubles Event 2012 Veteran: The World Ends Now!BBQ Bash 2012 Veteran: Carni-FestGolden Yeti Small 2012: 1st place Single SmallGolden Yeti Unit 2012: 1st place UnitGamesday 2012 Veteran: Xmas CarnageWH40k Campaign 2013 Warboss: War for the Obsidian ThroneBronze Yeti Small 2013: 3th place Small ScaleGolden Yeti Large 2013: 1st place Large ScaleGolden Yeti Jungle 2013: 1st place Jungle TerrainDL League 2014 Veteran: The Burgomeister of Ostend League

Groups: Event Organisation, Administrators, CrowsOnly, Registered, Restricted Access
Joined: 03/01/2011(UTC)
Posts: 2,870
Location: Oostende, Koningin der Badsteden

Thanks: 74 times
Was thanked: 40 time(s) in 37 post(s)
Interne gedragscode/clubreglement VZW Oostendse Spellenclub “Spellebèèn'n”

 1. De gewone spelavonden (vrijdagavond) van Vzw OSC Spellebèèn'n (waarnaar de club is genoemd)

  1. Zijn toegankelijk voor zowel leden als nieuwkomers.

   1. Leden (met uitzondering van leden jonger dan 16) betalen een jaarlijkse bijdrage van €10. De leden ontvangen stemrecht in de algemene vergadering en worden door het bestuur op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de club o.a. via deze algemene vergadering.
   2. Nieuwkomers mogen de eerste keer gratis binnen.

  2. De club is open voor jongeren.

   1. Kinderen tot en met 14 jaar dienen vergezeld te zijn door minimum één van beide ouders of een clublid dat voor hen (hierna clubvoogd genoemd) garant staat.

  3. De spelavonden starten om 20.00 en we stoppen omstreeks 01.00. Er worden geen nieuwe spellen gestart indien verwacht wordt dat het sluitingsuur overschreden zal worden. Indien het 01.00 gepasseerd is, wordt er onmiddelijk gestopt met een spel indien dit door het bestuur wordt gevraagd.

 2. De spelavonden zijn in de eerste plaats bedoeld als een sociaal gebeuren rondom het spel. Nieuwkomers en leden dienen ten allen tijde bij te dragen tot de rustige atmosfeer die vereist is om een spel te spelen en verklaren zich hier expliciet mee akkoord.
  1. Problemen, wrok en wrevel worden buiten de club gelaten.
  2. Deelname aan een spelavond houdt geen verplichting in een spel te spelen, maar veronderstelt wel deelname aan het sociale gebeuren er rond.
  3. Ouder(s)/de clubvoogd dienen/dient toezicht te houden op zijn/haar kind(eren) om de rustige sfeer te garanderen.
  4. Indien deze rust verstoord wordt, verklaren alle deelnemers aan de spelavond zich expliciet akkoord om op vraag van het bestuur zich te verwijderen uit de club voor die avond.

 3. De spelen
  1. De club heeft een aantal spelen die vrij ter beschikking zijn voor alle deelnemers van de spelavond.
  2. Het staat deelnemers vrij zelf spellen mee te brengen. Als eigenaar van het spel heeft men steeds de uiteindelijke beslissing of dit al dan niet aan andere deelnemers van de spelavond wordt uitgeleend.

 4. Respect
  1. Voor het spel: er wordt gestreefd door alle deelnemers om een spel in goede staat te houden.
  2. Voor de eigenaars van het spel:
   1. Voor je een spel speelt wordt goedkeuring aan de eigenaar ervan gevraagd om het te mogen spelen.
   2. Indien om wat voor reden dan ook een spel wordt beschadigd, wordt het spel onmiddellijk stilgelegd, probeert men zo vlug mogelijk de schade te beperken en wordt de eigenaar onmiddellijk ingelicht. Pas na goedkeuring van de eigenaar kan het spel hervat worden.

  3. Voor de medespelers:
   1. Deelname aan een spel houdt in dat je het spel speelt zoals het hoort. Houd je aandacht en concentratie bij het spel zodat het spel vlot gespeeld kan worden.
   2. Speel om een spel te winnen zonder te competief te zijn.
   3. Valsspelen is uit den boze.

  4. Als toeschouwer:
   1. Indien je iemand moet spreken die een spel meespeelt, wacht dan tot de persoon in kwestie zijn beurt heeft afgewerkt.
   2. Verraad geen mogelijke tactieken van de speler in kwestie.

  5. Voor de andere deelnemers aan de spelavond: het is de verantwoordelijkheid van iedere bezoeker de veiligheid en gezondheid van de anderen niet in het gedrang te brengen. In dit opzicht worden rokers gevraagd niet in de club te roken.
  6. Voor de wet: Clubleden worden geacht de wetten van het land te respecteren. In het bijzonder vermelden we:
   1. de wetten op discriminatie op basis van ras, geslacht, seksuele overtuiging, mentale of fysieke afwijkingen, leeftijd, geloofs- en/of politieke overtuigingen.
   2. de wetten op drugs en alcoholgebruik, zeker ten opzichte van minderjarigen.
   3. de wet op kansspelen: kansspelen met geldelijke inzet zijn in de club absoluut verboden zolang de wet dit niet toelaat.

 5. Consumpties
  1. We kunnen de prijzen drukken van de spelavonden door dranken/snacks aan te bieden aan democratische prijzen. Het meebrengen van eigen drank en of snacks brengt dit in het gedrang en is dan ook uit den boze.
  2. Consumpties dienen zelf gehaald te worden aan de bar.

 6. Gezag van het bestuur
  1. Iedere deelnemer aan de spelavond aanvaardt het gezag van het bestuur en verklaart zich akkoord zich uit het clublokaal te verwijderen indien hierom wordt gevraagd.
  2. Het bestuur verbindt zich ertoe de bovenstaande maatregel slechts te gebruiken indien werkelijk nodig.
  3. Het bestuur beschikt steeds over de mogelijkheid deze gedragscode en intern clubreglement ten allen tijde aan te passen. Leden worden hiervan op de hoogte gebracht. Het nieuwe reglement gaat in vanaf de spelavond volgend op de publicatie via de clubwebsite.

2013 // Modellen gekocht: 69 // Modellen geschilderd: 49

2013 // Scenery stukken afgewerkt: 29

...

2014 // Modellen gekocht: 159 // Modellen geschilderd: 23

2014 // Scenery stukken afgewerkt: 16

...

2015 // Modellen gekocht: 9 + een pak cowboys // Modellen geschilderd: 0

2015 // Scenery stukken WIP: 2 // Scenery stukken afgewerkt: 0
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Powered by YAF 1.9.5.5 | YAF © 2003-2011, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.048 seconds.